Jort Kelder gaat in gesprek met Jeroen Dijsselbloem over het vertrouwen in banken.

thumbnail of Interim Valley Talks | Jeroen Dijsselbloem

Interim Valley Talks | Jeroen Dijsselbloem

De affiche van deze eerste editie van Interim Valley Talks was op zichzelf natuurlijk al een prikkeling van de zintuigen. Jeroen Dijselbloem – de sociaal democratische (Europese) financiële hervormer – die in gesprek ging met de “volksvertegenwoordigers” uit de bankiers gelederen. En dit onder leiding van Jort Kelder, zijn liberale en gevatte tegenpool.

De totstandkoming van deze eerste “Talks” komt voor uit de missie die de oprichters van Interim Valley dagelijks nastreven. Het helpen van mensen om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Door het organiseren van deze Talks is een ieder aanwezig in de gelegenheid om zakelijke en/of persoonlijke vraagstukken voor te leggen aan Jeroen Dijselbloem. Om zo tot andere inzichten te kunnen komen die bijdragen aan een ieders eigen ontwikkeling.

Met Jort Kelder aan het roer was de avond vlot en amusant van start gegaan. Dit met de belofte dat hij in ieder geval niet in zijn eentje de branche in zijn huidige vorm op zal gaan heffen. Al is het omdat banken in het verleden reeds hebben bewezen dat zij hiertoe zelf ook goed in staat zijn. Dit alles natuurlijk met een knipoog maar dit stipt wel degelijk ook direct een van de pijn punten aan in de hedendaagse problematiek. Zijn de Nederlandse banken sterk genoeg en “in control”? Staan zij in verbinding met de Nederlandse maatschappij en hun klanten?

Als deze vraag dan ook wordt voorgelegd aan Jeroen Dijsselbloem dan geeft deze aan het te betreuren dat de topmannen van de Nederlandse banken nog altijd niet direct communiceren met de samenleving. En als wegduiken niet meer kan dit hooguit bestaat uit eenvoudig persberichtjes of de mededeling “geen commentaar”. Jammer maar de actuele realiteit. En de gevolgen zijn merkbaar voor hen die wel direct in contact staan met de maatschappij, de klant van de bank. En zo ook dus onder het grootste deel van de aanwezigen deze avond.

Een thema dat zorgt voor frustratie en gelatenheid. Alsof de financiële instelling een bokser is die het hoofd dekt en met de buik alle klappen opvangt. Maar misschien is het nu tijd om de verdediging te gaan laten zakken. Om als “wezen” in zijn geheel beginnen te bewegen en uit de hoek stappen waarin de klappen vallen.

Vanuit het bankwezen is de bankiers eed in het leven geroepen. Als blijk van de juiste intentie en om deels invulling te geven aan de vraag vanuit de samenleving na de breuk in het vertrouwen. Dit als direct gevolg van de laatste crisis. Iets waar de aanwezigen in het publiek gemende gevoelens bij hebben, naast dat men hier wel degelijk het nut van inziet.

“Maar…” wordt er vanuit het publiek opgemerkt: “is het ook buiten de bankierswereld bekend dat een dergelijke eed integraal wordt afgelegd. Los van de functie die hij of zij bekleed. Het lijkt nu net of wij dit geheim houden”. En als dit zo is, wat is hiervan dan eigenlijk de waarde. Want om vertrouwen te scheppen is transparantie noodzakelijk. En dan ook zeker van dergelijke zaken.

Dijselbloem reageert hierop door te stellen dat wanneer het een plichtpleging is, er beter direct mee gestopt kan worden. “Een eed kan je betekenis geven door er over te praten, waarom dit wordt gedaan?” zegt hij. “En ons zelf af te vragen wat wij hier nu eigenlijk mee zeggen en wat dit inhoudt voor een ieders functioneren. En welke afwegingen moeten individuen voortaan vanuit dit perspectief maken?”. Als dergelijke fundamenten ontbreken is het slechts een wassen neus die men ophaalt naar de samenleving.

“Het wordt tijd dat de banken zelf eens uitspreken over wat er fundamenteel anders moet"

Een ander geluid uit de zaal is het niet delen van de zaken die de banken wel met succes doen. Zoals het veiligstellen van de moderne banksystemen tegen o.a. DDoS aanvallen. De banken worden dagelijks belaagd – in verschillende gradaties – maar tot op heden zijn zij succesvol in het afslaan van deze cyber aanvallen. Iets waar veel tijd, zorg en geld aan wordt besteed. Maar transparantie op dit gebied, het laten zien dat de bank veilig is, daar wordt niet over gecommuniceerd. Met als gevolg, dat mocht er een keer een korte uitval zijn als gevolg van een dergelijke aanval, het vertrekpunt negatief zal zijn. Dit in tegenstelling tot wanneer er een algemeen besef is dat banken hier dagelijks mee van doen hebben.

“Het wordt tijd dat de banken zelf eens uitspreken over wat er fundamenteel anders moet” zegt Dijselbloem. “En spreken over wat zij als banken zelf doen. Dit kan alleen door meer zichtbare initiatieven en acties in de financiële sector. En misschien ook acties die stroken met het eigen belang van de banken. Hiermee laten de banken zien dat zij het begrepen hebben en het einde inluidt van een feodale cultuur”.

“Wat dat betreft kan Europa nog veel leren de Amerikanen” geeft Dijselbloem aan. In Amerika is ook de rol van banken aanzienlijk kleiner. Waar in Europa de economie voor 80% afhankelijk is van bank financieringen is dit in Amerika slechts voor 25% het geval. En de risico’s worden veel breder uitgesmeerd over de kapitaalmarkt die ook veel groter is. Verliezen worden daar ook veel eerder genomen door het risico dragend vermogen.

Dijselbloem vindt het ook opvallend te noemen dat bijna alle grote witwas affaires, die er in Europa spelen, door de Amerikanen zijn aangebracht. Men speelt daar toch een ander spel en hier zullen wij naar toe moeten groeien.

Een nieuwe koers die reeds is ingezet door de Europese banken. Middels de herstructuring en herkapitaliering van banken. Het uitzetten en verscherpen van regelgeving met hieraan gekoppeld het actief toezicht houden op navolging hiervan. En een nieuwe koers die alle aanwezige bankiers deze avond aanwezig ook wensen aan te houden. Er is behoefte om transparantie en initiatief te tonen en het eigen blazoen op te poetsen. Een wil om het zwijgen te doorbreken en samen te bouwen aan de toekomst van het bankwezen.

Het veranderen van een cultuur is jezelf uitdagen om anders te denken en mee te veranderen. Om zo verder te komen als mens en maatschappij. De geest is aanwezig maar dient alleen nog uit de fles gelaten te worden.

Met een terechte staande ovatie werd Jeroen Dijselbloem bedankt voor zijn aanwezigheid. Na de afsluiting van het officiële programma was er nog ruimschoots gelegenheid tot vragen aan Jeroen Dijselbloem toen hij zich onder de aanwezigen mengde. Niemand had die avond haast om naar huis te gaan, en degene die vertrokken deden dit met een tevreden blik.