KYC (Know Your Customer): de ultieme gids

Wat is KYC (Know Your Customer)?

KYC (Know Your Costumer) is an important weapon against money laundering and terrorist financing. In this blog we'll tell you all about the meaning of KYC, the importance of it and the work of a KYC analyst.  

De betekenis van KYC

KYC is de afkorting van Know Your Customer. Letterlijk vertaald staat KYC voor “ken je klant”. Dat is ook meteen het doel van KYC: de financiële sector gebruikt KYC om klanten te leren kennen en te verifiëren. Zo weten financiële instellingen zeker dat ze veilig zaken kunnen doen. En ons financiële systeem blijft daardoor stabiel.

Waarom is KYC belangrijk?

De betekenis van KYC is groot voor ons financiële systeem. Een KYC-analist draagt direct bij aan het voorkomen van het witwassen van crimineel geld. Ook voorkomt een KYC-analist financiële transacties naar terroristische organisaties. Door KYC-procedures beperken banken, verzekeraars en bijvoorbeeld notarissen de risico’s op financiële transacties die hun organisatie, maar ook de hele samenleving schade kunnen toebrengen.

Onderdelen van KYC

De KYC-procedure kent verschillende onderdelen. Een belangrijk onderdeel is het verifiëren van de identiteit van klanten. Dat doe je aan de hand van KYC-documenten zoals een paspoort, identiteitsbewijs en de transactiegeschiedenis van een klant. Een KYC-analist maakt ook een risicoanalyse van elke klant. Daarmee wordt gekeken of de klant afwijkend gedrag vertoont, zoals het uitvoeren van een ongebruikelijke transactie. De KYC-analist kan vervolgens verder onderzoek doen naar de klant, als daar aanleiding voor is.

Is KYC verplicht?

In Nederland is KYC verplicht voor alle financiële instellingen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, trustkantoren en betaalinstellingen. Die verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook in de rest van de wereld is KYC van betekenis. KYC is niet wereldwijd verplicht, maar wordt in veel landen wel toegepast. Multinationals moeten voldoen aan de lokale KYC-wetgeving van het land waar ze actief zijn. 

Waarom screenen voordat iemand klant wordt?

Het gebeurt vaak dat mensen met criminele intenties nieuwe rekeningen openen of naar verschillende notarissen gaan. Vaak is er door een KYC-onderzoek te achterhalen dat deze nieuwe klanten al voor problemen hebben gezorgd bij andere financiële instellingen. Door criminelen direct als klant te weigeren, haal je hen de wind uit de zeilen voor nieuwe criminele operaties. Daarom is een KYC-screening vooraf zo belangrijk.

Kayak image

Ben je geïnteresseerd in KYC en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Willem helpt je graag verder. Kom in contact om te verkennen wat jij belangrijk vindt en hoe je je wilt ontwikkelen.

Dit is het verschil tussen KYC en CDD

KYC en CDD worden vaak in één adem genoemd, maar er zijn een paar verschillen. KYC verwijst naar het hele proces van het kennen, accepteren en monitoren van een klant. CDD-analisten zoomen in de integrale analyse van alle risico's die bij een klant kunnen komen kijken. Denk dan bijvoorbeeld aan sectorrisico’s of geografische risico’s. Dat doet een CDD-analist door het uitvoeren van risicoanalyses en het identificeren van ongebruikelijke transacties.

Is Customer Due Diligence onderdeel van KYC?

Ja, CDD is onderdeel van KYC. CDD staat voor Customer Due Diligence, en is een tak van het KYC-proces. CDD-analisten voeren het bredere KYC-proces uit. Dus in de praktijk lopen de termen door elkaar, maar officieel is CDD een onderdeel van KYC. 

Wat betekent een Know Your Customer (KYC)-check?

Nu we globaal weten waarom KYC belangrijk is, duiken we dieper in op de betekenis van KYC, het doel en het wettelijk kader van een KYC-check.

Wat is het doel van een Know Your Customer-check?

Door je klanten zo goed mogelijk te kennen, kun je inschatten hoe risicovol ze zijn voor schade aan je onderneming. Op basis daarvan kun je passende maatregelen nemen. Je kunt bijvoorbeeld klanten weigeren, hun rekeningen bevriezen of afscheid van ze nemen als klant. Verdachte transacties leid je door naar de FIU, de Financial Intelligence Unit Nederland. Het voorkomen van schade aan een onderneming en aan de samenleving is dan ook het doel van een KYC-check. 

Hoe zien de stappen van een KYC-check eruit

Als KYC-analist zet je de volgende stappen in een KYC-check:

 1. Identificatie van de klant: verzamel de benodigde identificatiedocumenten van de klant, zoals identiteitsbewijs en banktransacties. 

 2. Verificatie van identiteit: controleer de ingediende documenten op echtheid. 

 3. Risicoanalyse: het analyseren van klantgegevens, financiële transacties en mogelijke afwijkingen van het gebruikelijke patroon.

 4. Onderzoek naar bron van middelen: welke bronnen gebruikt je klant om zijn geld te verdienen? En waar maakt hij zijn geld naar over?

 5. Periodieke herbeoordeling: houd het risicoprofiel regelmatig up-to-date.

 6. Monitoring van transacties: controleer op verdachte activiteiten of afwijkingen van het gebruikelijke patroon.

 7. Documentatie: documenteer alle stappen en bevindingen van het KYC-proces nauwkeurig, inclusief de redenen voor beslissingen en eventuele verdachte activiteiten.

 8. Meldingsplicht: meld verdachte transacties of activiteiten bij de FIU. 

Wat houdt de meldingsplicht bij een KYC-check in?

Soms besluiten KYC-analisten aanvullend onderzoek te doen naar een opmerkelijke transactie. Komt er uit dat aanvullend onderzoek dat de transactie inderdaad verdacht is, dan maakt de KYC-analist een MOT: Melding Ongebruikelijke Transacties. Deze melding wordt gedaan bij de FIU. De KYC-analist volgt daarbij een geheimhoudingsprotocol. 

Welke wetten zijn van belang binnen KYC?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is van grote betekenis voor KYC. Deze wet geldt sinds 2008 en is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) uit 1993 en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) uit 1994. De wet is sinds 2008 meermaals aangescherpt om te voldoen aan de steeds veranderende internationale normen en om het witwassen van geld en terrorismefinanciering verder te bestrijden.

Voor wie is een goed KYC-beleid belangrijk?

Er zijn nogal wat partijen voor wie een goed KYC-beleid belangrijk is. De financiële instelling en hun klanten bijvoorbeeld, omdat ze door KYC zo min mogelijk risico lopen. Klanten willen immers zelf ook niet onbewust betrokken raken bij witwassen. Ook voor de AFM en de DNB is het werk van een KYC-analist van betekenis. KYC draagt namelijk bij aan de stabiliteit van de binnenlandse en wereldwijde financiële markt. Om die reden is de samenleving ook gebaat bij goed KYC-beleid.

Op welk moment dient de KYC-check gedaan te worden?

Een KYC-check wordt uitgevoerd voordat een klant wordt geaccepteerd. De KYC-check geldt voor natuurlijke personen en ook voor bedrijven. Zodra er wijzigingen optreden in de klantgegevens of transactiepatronen, wordt de KYC-check opnieuw uitgevoerd. 

Wat mag de bank van je vragen bij een KYC check?

Een bank mag persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en nationaliteit vragen. Ook identificatiedocumenten zoals paspoorten of identiteitsbewijzen, bewijs van adres, financiële informatie en informatie over de bron van de financiële middelen mogen worden opgevraagd.

Hoe lang duurt een KYC-onderzoek?

De duur van een KYC-onderzoek verschilt. Een makkelijke zaak waarbij veel gegevens beschikbaar zijn, duurt enkele dagen, en een complexe zaak kan weken duren. Natuurlijk willen instellingen goedwillende klanten zo snel mogelijk helpen, dus er wordt altijd gezocht naar de snelste doorstroomtijd. Daarom worden steeds meer KYC-processen gedigitaliseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. 

Welke transacties worden gecontroleerd?

Bij een KYC-check worden vrijwel alle transacties gecontroleerd. De focus ligt op:

 • Grote contante transacties

 • Internationale transacties

 • Transacties naar risicolanden

 • Ongebruikelijke transactiepatronen

Wat doe je als KYC-analist?

Als KYC-analist waarborg je de integriteit en veiligheid van financiële instellingen en onze samenleving. Door checks, analyses en overleggen ontdek je criminele patronen en onderneem je daar actie op. Laten we eens kijken naar wat het werk van een KYC-analist inhoudt.

Hoe word je KYC-analist?

KYC-analisten hebben vaak een studie als economie, recht, criminologie of geschiedenis gedaan. Het helpt als je ervaring hebt in een financiële of juridische positie. Maar als je analytisch sterk bent en financiële interesse hebt, ben je binnen no-time een fantastische KYC-analist. Daarnaast kan een specialistische detacheerder, die je uitgebreide opleidingen en begeleiding biedt, je verder op weg helpen binnen KYC.

Zo ziet de werkdag van een KYC-analist eruit

Als KYC-analist voer je dagelijks KYC-onderzoeken uit om de identiteit van klanten te verifiëren en hun risicoprofielen te beoordelen. Je werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie, zoals compliance en juridische teams. Mogelijk ongebruikelijke transacties worden gemeld aan de FIU. Zeer specialistische teams overleggen ook met de politie en de FIOD.

Wat moet je kunnen als KYC-analist?

Analytische vaardigheden en aandacht voor detail zijn belangrijk voor een KYC-analist. Je moet complexe informatie kunnen begrijpen, risico's identificeren en passende maatregelen nemen. Ook is het handig als je communicatief sterk bent, omdat je veel overlegt met je juniors of juist je seniors, andere afdelingen en autoriteiten.

Wat is het salaris van een KYC-analist?

Het salaris van een KYC-analist varieert. Als junior begint je salaris bij € 2750,-. Je salaris kan door de jaren heen oplopen tot zo’n € 5500,- 

Doorgroeimogelijkheden van een KYC-analist

Als KYC-analist heb je genoeg doorgroeimogelijkheden. Je kunt vanuit je functie van KYC-analist allereerst doorgroeien naar leidinggevende functies, zoals KYC-coach of KYC-teamlead, waarbij je verantwoordelijk bent voor het aansturen van een team van analisten. Een KYC-carrière biedt ook mogelijkheden om andere carrièrepaden in te slaan, naar bredere compliance-functies of risicomanagement.

Past het beroep van KYC-analist bij mij

Als je interesse hebt in de financiële sector, je analytische vaardigheden sterk zijn en je nauwkeurig bent, dan is KYC iets voor jou. Daarnaast moet je het fijn vinden om alleen te werken, maar wel veel overleg te voeren met anderen, bij bijvoorbeeld discussies over een dossier.

Junior, medior en senior KYC-analisten hebben verschillende verantwoordelijkheden. Die verantwoordelijkheid zit vooral in de zwaarte van de dossiers. Junior KYC-analisten behandelen de wat lichtere dossiers. Naarmate je kennis en ervaring vordert kun je steeds zwaardere dossiers beoordelen. 

Zo begin je als junior KYC-analist met de dossiers van simpele organisaties, zonder al te veel complex uitzoekwerk. Een medior KYC-analist heeft inmiddels brede ervaring opgedaan met verschillende organisatiestructuren, en kent de financiële dienstverlening goed. Daarom kunnen ze ingewikkeldere organisatiestructuren beoordelen. En senior KYC-analisten zijn in staat om de meest complexe dossiers te analyseren, en minder ervaren collega’s te coachen.

Hoe groot is de kans dat het beroep van KYC-analist verdwijnt?

Ook het beroep van KYC-analist transformeert, al zijn er genoeg KYC-vacatures met mooie doorgroeimogelijkheden. We hebben de belangrijkste KYC-trends voor je verzameld. 

Belangrijkste KYC-trends in 2023

De belangrijkste trends voor KYC in 2023 en verder: 

 1. Automatisering en AI: Financiële instellingen maken steeds meer gebruik van AI en machine learning om identiteitsverificatie te versnellen en risicoprofielen nauwkeuriger te bepalen. Er blijven wel altijd goede KYC-analisten nodig om te beslissen hoe je vervolgens handelt bij een verdacht patroon.

 2. Samenwerking tussen instellingen: Om sneller te kunnen reageren op verdachte situaties, werken financiële instellingen steeds vaker samen.

 3. Focus op klantgerichtheid: Hoewel KYC-richtlijnen strikt moeten worden nageleefd, is er ook steeds meer aandacht voor de ervaring van de klant. Er wordt steeds meer ingezet op digitale identificatiemethoden en online formulieren, zodat klanten zo snel mogelijk weten of ze aangenomen worden of niet.

 4. Focus op voortdurende monitoring: In plaats van een eenmalige KYC-check, wordt er steeds meer nadruk gelegd op continue monitoring van klanten. Daardoor kunnen instellingen veranderingen in klantgedrag en risicoprofielen real-time detecteren.

Kayak: voorop lopen in verandering 

Kayak loopt als KYC-detacheerder voorop in de ontwikkelende markt van het KYC-beroep. Wij leiden onze KYC-analisten zo op dat ze constant kunnen inspelen op de veranderingen in het beroep. Zo kunnen onze KYC-analisten kiezen voor trainingen in de omgang met AI, de verdere automatisering in het veld, en de verbrede overlegvoering met andere instellingen. Zo heb je via Kayak altijd een stevige carrière als KYC-analist. 

Word KYC-analist bij Kayak

KYC voorkomt witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijke taak. Ook KYC-analist worden? Dan hebben wij een uitdagende werkplek en een bijzonder persoonlijk ontwikkelprogramma, genaamd Live your potential, voor je. Kayak brengt iedere KYC-analist verder, van starter tot senior. 

Kayak image

Willem Heutink, Recruitment Manager

+31 (0)6 48 06 39 57 Whatsapp w.heutink@wearekayak.com

Meer kennisblogs

Kayak Newsletter

Kayak helpt jou groeien in je werk en persoonlijke ontwikkeling. In onze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de nieuwste vacatures.

We vertellen je graag meer over hoe we bij Kayak werken en hoe we jou of jouw organisatie verder kunnen helpen.

© 2024 Kayak