Customer Due Diligence (CDD): de ultieme gids

Wat is CDD (Customer Due Diligence)?

CDD - of Customer Due Dilligence - houdt onze financiële sector veilig. Maar hoe werkt CDD in de praktijk? En is CDD nou hetzelfde als KYC? We vertellen je in deze blog alles over CDD. 

Customer Due Diligence (CDD): betekenis

CDD staat voor customer due diligence. Customer staat voor ‘klant’ en due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. In de praktijk komt het erop neer dat een CDD-analist mogelijk illegale transacties van klanten opspoort en voorkomt dat financiële instellingen criminelen als klant hebben.

De doelen van Customer Due Diligence: Waarom is CDD belangrijk?

Het werk van een CDD-analist is van grote betekenis bij het voorkomen van witwassen. Ook draagt een CDD-analist bij aan het bestrijden van terrorisme. CDD is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de financiële markt. Dat blijkt ook wel uit de enorme boetes die banken krijgen als hun CDD-beleid niet op orde is. Financiële instellingen en hun klanten, maar ook de AFM en de DNB en de bredere samenleving hebben baat bij de rust en de veiligheid die CDD brengt.

Onderdelen van CDD

De belangrijkste onderdelen van het werk van een CDD-analist zijn:

 • Ontdekken wie er achter grote geldstromen zitten 

 • Ongebruikelijke transacties opmerken

 • Illegale geldstromen ontdekken

 • Ontdekken wie de eigenaren zijn van bv’s, nv’s en stichtingen over de hele wereld

 • Documenten verzamelen die bewijzen dat de bank of verzekeraar identiteiten heeft gecheckt voordat ze met een klant in zee gaan

Hoe CDD risico's minimaliseert

CDD is ontworpen om risico's op criminele transacties binnen de financiële sector te minimaliseren. Dat doet een CDD-analist door uitgebreide identificatie van klanten, en risicobeoordeling. Bij een verdacht patroon wordt overlegd met autoriteiten zoals de FIU, de Financial Intelligence Unit Nederland. En zo worden risico’s voor de financiële instellingen en hun klanten geminimaliseerd.

Welke wetten zijn van belang binnen CDD?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn belangrijke Nederlandse CDD-wetten. Het doel van de Wwft is financiele instellingen beschermen tegen misbruik door criminele partijen. En het doel van de Wft is waarborgen van de stabiliteit, transparantie en integriteit van de Nederlandse financiële markt. CDD is een directe manier om deze wetten te waarborgen. Ook de Europese anti-witwasrichtlijnen (AML) zijn meegenomen in de inrichting van CDD-processen.

Voor wie is CDD verplicht?

CDD is verplicht voor financiële instellingen, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen en trustkantoren. Zij moeten CDD-scans uitvoeren bij al hun klanten: zowel natuurlijke personen als organisaties en stichtingen.

Verplichtingen van CDD

Je mag als financiële instelling niet automatisch iedereen toelaten - en houden - als klant. CDD vereist dat je de volgende verplichtingen uitvoert rondom een klant:

 • Identificatie en verificatie van klanten, ook wanneer zij al langer klant zijn.

 • Risicobeoordeling en -beheersing om mogelijke risico's te identificeren en passende maatregelen te nemen

 • Monitoring van transacties en het melden van verdachte activiteiten aan de bevoegde autoriteiten

 • Naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot CDD en het bijwerken van procedures en processen volgens de geldende normen.

-

Kayak image

Ben je geïnteresseerd in CDD en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Willem helpt je graag verder. Kom in contact om te verkennen wat jij belangrijk vindt en hoe je je wilt ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen CDD en KYC?

De termen KYC en CDD worden door elkaar gebruikt. Toch betekenen deze twee begrippen net iets anders. KYC staat voor het hele Know Your Customer-proces waarmee banken hun klanten identificeren, verifiëren en monitoren. CDD is een belangrijk onderdeel van KYC.

Wat zijn CDD-risico's?

CDD beperkt de volgende risico’s voor financiële instellingen, hun klanten en de bredere samenleving:

 • Risico op witwassen van geld: CDD onderzoekt goed wat de bron van een geldstroom is. Het mag niet zo zijn dat klanten hun illegale geld makkelijk legaal kunnen maken via een financiële instelling.

 • Risico op financiering van terrorisme: Terroristische organisaties worden wereldwijd via buitenlandse geldstromen gesteund. Nederlandse CDD-analisten proberen te voorkomen dat terroristische geldstromen via Nederland kunnen lopen.

 • Risico op fraude: CDD-analisten onderzoeken signalen van fraude, zoals identiteitsdiefstal, valse documenten of frauduleuze transacties.

 • Risico op reputatieschade: Wanneer een klant illegale financiële activiteiten uitvoert, kan dat flinke reputatieschade opleveren voor een bank of verzekeraar. CDD-analisten helpen bij het voorkomen van reputatieschade.

Wat doet een CDD-analist?

Een CDD-analist houdt zich van dag tot dag bezig met: 

 • Het uitvoeren van due diligence-onderzoeken om het risicoprofiel van klanten te beoordelen. Zo monitor je steeds het risico op witwassen en het financieren van terrorisme.   

 • Analyseren van financiële transacties en patronen. Als je onregelmatigheden ontdekt, kan dat wijzen op verdachte activiteiten. Die onderzoek je vervolgens verder. 

 • Onderhouden van contacten met interne afdelingen, compliance-teams en externe autoriteiten zoals de politie en de FIOD. Je houdt, afhankelijk van je niveau, iedereen in je organisatie up-to-date van je analyses, en verdachte activiteiten rapporteer je meteen. 

Waarom zou je CDD-analist worden?

Het beroep van CDD-analist betekent: je specialiseren in menselijk gedrag en data. Het werk is uitdagend op zichzelf, en biedt mooie carrièrekansen in de bredere financiële sector. Je ontwikkelt waardevolle vaardigheden op het gebied van risicobeoordeling, compliance en due diligence. Het is een uitdagende en dynamische werkomgeving met volop mogelijkheden voor groei en loopbaanontwikkeling.

Hoe ziet een werkdag als CDD-analist eruit?

Werken als CDD-analist betekent lekker veel afwisseling. Je verzamelt en analyseert klantgegevens, onderzoekt achtergronden en identificeert verdachte transacties. Je werkt samen met interne teams, zoals juridische en compliance-afdelingen, en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Hoe word je CDD-analist?

Veel CDD-analisten hebben een studie afgerond in financiën, economie of criminologie. Je kunt het beste CDD-analist worden via een gespecialiseerd detacheringsbureau dat investeert in je persoonlijke ontwikkeling. Je ontwikkelt dan in no-time een goed begrip van CDD- en anti-witwaswetgeving. Werkervaring in de financiële sector kan handig zijn, maar is niet per se nodig. 

Wat moet je kunnen als CDD-analist?

CDD-analisten hebben goede onderzoeksvaardigheden, analytisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden. Nauwkeurigheid en aandacht voor detail zijn belangrijk bij het verifiëren van klantgegevens en opstellen van rapporten. Ook moet je goed kunnen samenwerken. En je moet het leuk vinden om discussies te voeren over een dossier, om te ontdekken wat de juiste volgende stappen zijn. 

Wat is het salaris van een CDD-analist?

Het salaris van een CDD-analist ligt in de range van € 2750,-. tot € 5500,- . Je kunt altijd proberen te onderhandelen over je salaris. En, zodra je ervaring verder groeit, groeit je salaris ook. 

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor een CDD-analist?

Als CDD-analist heb je een hoop doorgroeimogelijkheden. Je kunt doorgroeien tot senior analist, teamleider of manager. Ook kun je je specialiseren in een sector en daar gaan werken. Overstappen naar risicomanagement of compliance is ook een mogelijkheid. 

Is het beroep van CDD-analist geschikt voor jou?

Het beroep van CDD-analist past bij jou, als je… 

 • Drive hebt voor het beschermen van de financiële sector

 • Goed kunt analyseren en onderzoek doen

 • Interesse hebt in financiële wetten

 • Nauwkeurig en gedetailleerd werkt

 • Goed kunt communiceren en samenwerken

 • Probleemoplossend vermogen hebt

Wat is een CDD-onderzoek?

Een CDD-onderzoek is het onderzoek dat CDD-analisten uitvoeren bij bestaande klanten van financiële instellingen. Nadat een klant door een KYC-analist is geverifieerd, monitort een CDD-analist het risicoprofiel van klanten. De CDD-analist leest data uit en detecteert daar mogelijke onregelmatigheden in. Die worden dan verder onderzocht, met aanvullende data van andere instellingen, zoals andere banken waar andere rekeningen lopen. Als de onregelmatigheid wijst op illegale activiteiten, dan doet de CDD-analist een MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) bij de FIU. <h3> Wat is een CDD-review?

Een CDD-review is een periodieke herbeoordeling van klantgegevens en risicoprofielen. Dit zorgt ervoor dat ze actueel zijn en voldoen aan de geldende regelgeving. Tijdens een CDD-review worden klantgegevens geëvalueerd, transactiepatronen geanalyseerd en wijzigingen in het risicoprofiel geïdentificeerd. Het doel is om klantinformatie up-to-date te houden en passende maatregelen te blijven nemen op basis van het risiconiveau.

Welke Wft voor CDD-analist?

Als CDD-analist werk je in de financiële sector en is kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) belangrijk. Als CDD-analist heb je sowieso de Wft Basis nodig. Ook heb je een Wwft-cursus nodig, waarin je de basisprincipes leert van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Wat is de moeilijkste Wft?

Het is lastig om te zeggen welke Wft het meest uitdagend is, dit hangt af van individuele perspectieven en ervaringen. Wft Vermogen wordt vaak genoemd als een pittige. Binnen de meeste Wft’s zijn er uitdagende aspecten, zoals complexe regelgeving, vereiste kennis van wet- en regelgeving en het toepassen ervan in de praktijk. CDD-specialisten moeten de basis van de Wft beheersen en zich voortdurend bijscholen binnen en buiten de Wft en de Wwft. 

Hoe groot is de kans dat het beroep van CDD-analist verdwijnt?

Er zijn genoeg CDD-vacatures met mooie doorgroeimogelijkheden, terwijl het beroep transformeert. We hebben de belangrijkste CDD-trends voor je verzameld.

Belangrijkste CDD-trends in 2023

In 2023 zijn er belangrijke trends te verwachten op het gebied van CDD:

 • Geavanceerde technologieën: opkomst van kunstmatige intelligentie, machine learning en geautomatiseerde processen verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid van CDD-processen. Er blijven wel altijd mensen nodig om te beslissen wat er wordt gedaan bij een gedetecteerde onregelmatigheid.

 • Samenwerking en informatie-uitwisseling: er ontstaat steeds meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen financiële instellingen, toezichthoudende instanties en belanghebbenden in de strijd tegen financiële misdrijven.

 • Focus op gedragsanalyse: er komt steeds meer nadruk op gedragsanalyse en identificatie van afwijkingen in klantgedrag om verdachte activiteiten nauwkeuriger te detecteren.

 • Data privacy en beveiliging: er is meer en meer aandacht voor gegevensprivacy en beveiliging van klantgegevens om vertrouwelijkheid en integriteit te garanderen, ook tijdens overlegmomenten met andere instellingen. 

Kayak: voorop lopen in verandering 

Als CDD-analist wil je voorop lopen in de veranderende toekomsttrends van dit mooie beroep. Kayak brengt je daarin verder. Onze CDD-analisten worden zo opgeleid dat ze constant hoge kwaliteit leveren in veranderende situaties. Zo trainen wij onze CDD-analisten in de omgang met AI, gedragsanalyse en privacy-ontwikkelingen. Zo heb je via Kayak altijd een stevige carrière als CDD-analist. 

Word CDD-analist bij Kayak  

CDD voorkomt witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijke taak. Ook CDD-analist worden? Dan hebben wij een uitdagende werkplek en een bijzonder persoonlijk ontwikkelprogramma, genaamd Live your potential, voor je. Kayak brengt iedere CDD-analist verder, van starter tot senior. 

Compliance en CDD vacatures

Meer kennisblogs

Kayak image

Willem Heutink, Recruitment Manager

+31 (0)6 48 06 39 57 Whatsapp w.heutink@wearekayak.com

Kayak Newsletter

Kayak helpt jou groeien in je werk en persoonlijke ontwikkeling. In onze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de nieuwste vacatures.

We vertellen je graag meer over hoe we bij Kayak werken en hoe we jou of jouw organisatie verder kunnen helpen.

© 2024 Kayak