Wat is ESG? Het belang en de impact op beleggen

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

Een afkorting van 3 letters heeft de kracht om de toekomst van bedrijven te beïnvloeden en investeringen te sturen. Welke dat zijn? ESG. ESG staat voor environmental, social en governance. Hoe een bedrijf presteert op het gebied van ESG is voor stakeholders steeds belangrijker.  Lees in deze blog alles wat je moet weten over ESG en waarom het belangrijk is.

Het ontstaan van de ESG-criteria

In 2006 werd de afkorting ESG voor het eerst benoemd in het rapport van United Nation’s Principles for Responsible Investment (PRI). Dit was het eerste moment dat het verplicht was dat bedrijven geëvalueerd werden volgens ESG-criteria. Het doel: focus op verduurzaming van bedrijven. Want wat blijkt? Steeds meer mensen willen investeren in bedrijven met een ESG-strategie vanwege de impact die ze maken.

Waar komt ESG vandaan?

Het concept ESG bestaat al voor 2006. Tijdens de Vietnamoorlog boycotte een groep mensen bedrijven die de oorlogsinspanningen steunden. Ook eisten deze groep dat grote geldfondsen, bijvoorbeeld universiteiten, stopten met investeren in deze bedrijven. 

Steeds meer van dit soort protesten zorgden ervoor dat bedrijven en investeerders aandacht besteedden aan zulke kwesties. Ook nu blijft het belang van een ESG-score voor bedrijven en organisaties stijgen. Het is een manier waarop bedrijven kunnen laten zien transparant te zijn en hiermee sceptische investeerders kunnen overhalen. 

Wat zijn de 3 pijlers van ESG?

ESG omvat 3 belangrijke pijlers. In het Nederlands vertalen we dat naar aspecten van het milieu, sociale omstandigheden en het bestuur.

Milieu (environment)

Environmental, ofwel milieu, richt zich op hoe de acties van het bedrijf van invloed zijn op het milieu. Dit gaat niet alleen om de directe of eigen activiteiten en acties van het bedrijf. Ook de indirecte activiteiten en acties, bijvoorbeeld van leveranciers, tellen mee. Denk bij deze pijler aan:  

 • Afvalproductie

 • CO2-uitstoot

 • Energieverbruik

 • Grondstoffen en hulpbronnen

Sociale omstandigheden/maatschappelijke aspecten (social)

Wanneer we praten over sociale omstandigheden of maatschappelijke aspecten, hebben we het over de invloed van het bedrijf op de maatschappij. Dit geldt voor zowel intern als extern. Bijvoorbeeld hoe de arbeidsomstandigheden zijn of hoe een organisatie handelt naar een maatschappelijke kwestie. Denk ook aan: 

 • Inclusiviteit en diversiteit

 • Ontwikkelmogelijkheden van werknemers

 • Gezondheid

 • Sociale gerechtigheid

Bestuur (governance)

Onder governance wordt verstaan hoe een bedrijf bestuurd wordt. Dat houdt ook in dat de c-level managers integer moeten zijn. Andere voorbeelden zijn:

 • Manier van verantwoording afleggen tegenover belanghebbenden

 • Toegankelijkheid van informatie over het bedrijf

 • Samenstelling van c-level management

 • Methode van hanteren van belangenconflicten

Kayak image

Willem Heutink, Recruitment Manager

+31 (0)6 48 06 39 57 Whatsapp w.heutink@wearekayak.com

Wat is de ESG-score en hoe wordt deze bepaald?

De criteria onder de 3 pijlers bepalen je score. De manier van beoordelen is vrij complex. Om de score te berekenen zijn dit stappen die je kunt nemen:

 • Verzamel en analyseer data: verzamel relevante informatie over het bedrijf, zoals financiële rapporten, MVO-rapporten en nieuwsartikelen.

 • Identificeer ESG-criteria: bepaal welke ESG-criteria van toepassing zijn op het bedrijf.

 • Wijs scores toe: beoordeel het bedrijf op elk ESG-criterium en wijs scores toe op basis van de prestaties. Dit kan variëren van numerieke cijfers tot labels.

 • Bereken de algemene ESG-score: combineer alle scores voor alle ESG-criteria.

 • Gebruik een ESG-framework: populaire frameworks om de criteria te rapporteren zijn GRI, SASB, and CDSB

Door wie worden de ESG-scores toegekend?

Bedrijven en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de toepassing van ESG-criteria. Een onafhankelijke externe partij kent de ESG-score toe aan bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Dow Jones Sustainability Index Family

 • Bloomberg ESG-gegevensdiensten

 • RepRisk

 • Sustanalytics ESG-risicobeoordelingen

Wat is een goede ESG-score?

Een regel om te onthouden is: hoe hoger de score, hoe beter. Dit betekent namelijk dat het bedrijf positief wordt beoordeeld op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeerders en beleggers zien hogere ESG-scores vaak als een teken dat het bedrijf goed presteert.

Waarom is ESG belangrijk?

De toenemende aandacht voor ESG heeft te maken met 4 factoren.

1. Besparen op kosten

Organisaties besparen kosten door energie te besparen, waterverbruik te verminderen, meer te recyclen en innovaties in het productieproces door te voeren.

2. Profileren richting klanten en beleggers

Allereerst is er de groeiende vraag van klanten en beleggers naar duurzame investeringen. Mensen willen hun geld beleggen in bedrijven die ethisch en milieuvriendelijk handelen. Denk aan bedrijven als Upfront, Tony Chocolonely en Ben & Jerry’s.

De transparantie over ESG-prestaties maakt het mogelijk voor investeerders om organisaties te vergelijken. 

 3. Levert concurrentievoordeel op bij de consument

Consumenten baseren steeds vaker hun aankoopbeslissingen op de duurzaamheid van producten. Merken die geen aandacht besteden aan ESG-praktijken worden eerder negatief beoordeeld. Onderzoek toont aan dat 64% van de consumenten overstapt naar of een merk vermijdt vanwege diens standpunt over maatschappelijke kwesties.

4. Toenemende druk vanuit de maatschappij

Maatschappelijke organisaties bekritiseren de ESG-prestaties van bedrijven waardoor imagoschade ontstaat. Deze maatschappelijke organisaties hebben vaak veel aanhangers, zoals Extinction Rebellion, die vervolgens weer bedrijven boycotten. Dat kost klanten.

ESG-rapportages

ESG-rapportages spelen een cruciale rol in het informeren van belanghebbenden over de ESG-prestaties van een bedrijf. Deze rapportages bevatten vaak gedetailleerde informatie over de maatregelen die een bedrijf neemt op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance.

Het abc van ESG-rapportages

Het abc van ESG-rapportages omvat alle informatie die nodig is om de prestaties van een bedrijf op deze gebieden te begrijpen. Er zijn verschillende artikelen geschreven die ESG tot in detail uitleggen.

Wat staat er in een ESG-rapportage?

Tot op heden hebben bedrijven veel vrijheid als het gaat om ESG-rapportages. Een bedrijf kan zelf bepalen hoe ze een rapport vormgeven en presenteren. Er bestaan frameworks die een holistisch beeld geven. Voorbeelden van de frameworks staan onder het kopje “Wat is de ESG-score en hoe wordt deze bepaald?”. Dit is wat er vaak in een framework staat:

 • Je ESG-doelstellingen

 • De maatregelen die genomen zijn om deze doelstellingen te behalen

 • Kritische reflectie, zoals case studies, succesverhalen en uitdagingen

Wetten en regelgeving omtrent ESG

Vanaf 2024 gaan veel nieuwe regelgevingen van kracht en vanaf 2025 moeten de eerste Europese bedrijven rapporteren over ESG. Uit een onderzoek van KPMG blijkt dat niet elke organisatie daar goed op is voorbereid. Slechts 25% van de bedrijven geeft aan dat ze het beleid, de skills en de systemen in orde hebben voor een onafhankelijk onderzoek. Terwijl de ESG-audit niet zo uitgebreid en gedetailleerd is als bijvoorbeeld een financiële audit. 

Wat is ESG-regelgeving

Vanaf 2025 moeten beursgenoteerde bedrijven in Europa over het boekjaar 2024 rapporteren. Dat betekent dat bedrijven al vanaf 2024 hun data moeten verzamelen en het ESG-rapport moeten voorbereiden. Grote bedrijven hebben een jaar langer de tijd. 

Bedrijven werken samen met leveranciers buiten Europa en exporteren hun producten wereldwijd. Hierdoor strekt de invloed van ESG-regelgeving zich verder uit dan Europa, omdat data van deze externe stakeholders essentieel zijn voor het vaststellen van ESG-criteria.

Is rapporteren over ESG verplicht?

Een ESG-rapport is nu nog niet wettelijk verplicht (2023). Momenteel voeren sommige bedrijven vrijwillig ESG-rapportage uit. Daar springt de Europese Unie op in door regelgeving en wetgeving op te stellen. De CSRD en ESRS vormen de basis van dat plan. Met een verplichte regelgeving worden de duurzaamheidspraktijken transparanter en de ESG-rapporten kwalitatiever.

Het belang van ESG-rapportages

ESG-rapportages bieden stakeholders en het bedrijf zelf transparante inzichten in de prestaties van het bedrijf op het gebied van milieu, sociale kwesties en governance. Deze rapportages bevorderen vertrouwen, ondersteunen duurzame investeringen en helpen bij het vormgeven van beslissingen op basis van duurzaamheidscriteria.

Je ESG-doelstellingen rapporteren met Kayak

In een wereld waar ESG steeds meer aandacht krijgt en bedrijven worden beoordeeld op hun duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het essentieel om de juiste professionals te vinden en in te zetten. Bij Kayak vind je professionals voor bedrijven in sectoren zoals finance, healthcare en data.

Meer kennisblogs

Your perfect match

At Kayak, your application doesn't just end up in a stack of resumes on our desk. We look for the perfect match for you, with assignments that match your ambitions. Together we explore what you find important and how you want to develop.

We are happy to tell you more about how we work at Kayak and how we can help you or your organisation.

© 2024 Kayak