Detachering: de ultieme gids

Wat is detachering en waar moet je op letten?

Detachering is een populaire vorm van het inzetten van personeel. Zowel voor een opdrachtgever als werknemer heeft detacheren veel voordelen. Maar wat is detacheren nou precies, en wat zijn de verschillen met andere arbeidsvormen? We vertellen je in deze blog alles over detachering: de betekenis, de regels, verschillen met andere arbeidsvormen, redenen voor detachering en arbeidsvoorwaarden.

Detachering betekenis

Wat betekent detacheren nou eigenlijk? Detachering is een flexibele arbeidsvorm waarbij een werknemer wordt uitgeleend aan een andere organisatie. Deze organisatie is de opdrachtgever. Het detacheringsbureau fungeert als werkgever en behulpzaam tussenpersoon tussen de werknemer en de opdrachtgever. 

Deze manier van werken biedt zowel de werknemer als de opdrachtgever veel voordelen en mogelijkheden, die je niet hebt wanneer je via loondienst, als zelfstandige of via een uitzendbureau werkt. Zo is detacheren voor werknemers uitdagend, omdat je op veel verschillende plekken komt en een stevig netwerk opbouwt. En voor opdrachtgevers is detacheren aantrekkelijk omdat er snel specialistische kennis ingezet kan worden, op een kosteneffectieve manier. 

Hoe werkt detachering?

Bij detachering komt de werknemer in dienst bij een detacheringsbureau. Het detacheringsbureau is dus de formele werkgever van de werknemer. Vervolgens gaat het detacheringsbureau op zoek naar een geschikte opdracht bij een van hun opdrachtgevers. Zodra er een match is, wordt de werknemer gedetacheerd naar deze opdrachtgever. De werknemer blijft echter in dienst van het detacheringsbureau. De werknemer ontvangt zijn of haar salaris dan ook altijd van zijn werkgever: het detacheringsbureau. 

Wanneer ga je detacheren?

Wat is precies het moment dat je kiest voor detachering als opdrachtgever of als werkzoekende? Detacheren is in verschillende situaties een interessante manier van werken, zowel voor werknemers als organisaties die snel kundig personeel willen inzetten. Voor werkzoekenden of werknemers biedt detachering de mogelijkheid om verschillende werkomgevingen en bedrijfsculturen te ervaren. Dit helpt in iedere fase van je carrière om op de juiste plek te komen. Voor opdrachtgevers biedt detachering flexibiliteit bij het invullen van tijdelijke posities. Ook loop je als opdrachtgevers een stuk minder financieel risico bij een verkeerde hire, als je voor detachering hebt gekozen. Een goed detacheringsbureau zorgt voor succesvolle matches en doorlopende bijscholing van je werknemers. Je kiest dus voor detachering wanneer je snel up to speed wil komen in een project en het risico op mismatches wil verkleinen. 

Kayak image

Do you want to know more about Compliance? Feel free to contact us.

Willem is ready to answer all your questions and go through the possibilities.

Regels voor detachering

Detachering is gebonden aan regels en wetgeving die moeten worden nageleefd. Denk aan arbeidsvoorwaarden, cao's en belastingen. Het is de verantwoordelijkheid van het detacheringsbureau dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen en dat zowel de werknemer als de opdrachtgever goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten.

Maximale duur detachering

In principe is er geen maximale duur voor detachering. Een gedetacheerde kan enkele maanden, of zelfs jarenlang bij een opdrachtgever werken. De gedetacheerde is al die tijd in dienst van zijn werkgever, het detacheringsbureau. 

Sommige detacheerders werken met het fasensysteem van branchevereniging van de NBBU. In iedere fase geldt een ander contract, met steeds meer rechten en plichten. In de vierde fase van systeem krijg je een contract voor onbepaalde tijd. Dit vaste dienstverband volgt dan bij de werkgever; het detacheringsbureau. Soms worden gedetacheerden overgenomen door opdrachtgevers; dit gaat dan in overleg met de werkgever. 

Wat heb je nodig om te detacheren?

Om als gedetacheerde te werken heb je vooral de juiste vaardigheden en kwalificaties nodig die aansluiten bij de functies waarin je gedetacheerd wilt worden. Daarnaast is het belangrijk dat je flexibel bent. Het hoort bij de aard van je dienstvorm dat je je snel kunt aanpassen aan nieuwe werkomgevingen en uitdagingen. 

Hoe lang kan een detachering duren?

Sommige detacheringen kunnen enkele maanden duren, terwijl andere langer kunnen zijn - jarenlang zelfs. De duur van iedere detachering hangt af van de behoeften van de opdrachtgever en de opdrachtnemer, en de beschikbaarheid van passende opdrachten.

Hoe vaak mag je gedetacheerd worden?

Er is geen beperking aan het aantal keren dat je gedetacheerd kunt worden. Zolang er geschikte opdrachten beschikbaar zijn en je aan de vereisten voldoet, kun je altijd doorgaan met detacheringsopdrachten. Er zijn mensen die hun hele leven gedetacheerd werken, omdat ze graag veel verschillende organisaties zien en snel mooie stappen in hun carrière willen maken. 

Redenen voor detachering

Waarom zou je ervoor kiezen om gedetacheerd te werken, in plaats van in loondienst of als zelfstandige, bijvoorbeeld? Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor detachering. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. We nemen de belangrijkste redenen van detacheren met je door. 

Voordelen van detachering

Detachering wordt erg gewaardeerd door opdrachtgevers en door werknemers. Voor werknemers biedt detachering de kans om verschillende ervaringen op te doen, hun vaardigheden te verbreden, brede kennis op te doen en netwerken flink uit te breiden. Voor opdrachtgevers biedt detachering flexibiliteit in hun personeelsbeheer en de mogelijkheid om talent te testen voordat ze samen langer in zee gaan. 

Nadelen van detachering

Detacheren heeft flink wat voordelen. Maar er zijn ook een paar nadelen die goed zijn om even te noemen. Je moet er als werknemer bijvoorbeeld tegen kunnen dat je vaak niet weet waar je volgend jaar gedetacheerd bent. Je weet niet wie je nieuwe collega’s zijn en het is de vraag in wat voor bedrijfscultuur je terechtkomt. Al zijn er ook echt goede detacheerders, die je het gevoel geven dat je in de eerste plaats bij hen werkt, en in de tweede plaats pas bij je opdrachtgever. Ook zullen zij er alles aan doen om je goed te matchen bij een opdrachtgever. Je kunt ook inspraak hebben op de volgende opdrachtgever waar je wordt gedetacheerd. Bij zulke detacheerders heb je geen last van dat onzekere gevoel over je toekomstige werkzaamheden. Voor opdrachtgevende organisaties is het soms verwarrenddat er gedetacheerden tussen de vaste collega’s rondlopen. Laat je gedetacheerden wel of niet meedoen aan dure teamtrainingen? En bied je hen voordelen aan die interne medewerkers ook krijgen? Dat zijn belangrijke vragen waar je als opdrachtgever over moet nadenken. 

Wat kost detachering?

De kosten van detachering kunnen variëren. De kosten zijn afhankelijk van factoren zoals salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, administratieve kosten en vergoedingen die aan het detacheringsbureau worden betaald. 

Wat verdien je bij detachering?

Bij detachering ontvangt de werknemer een marktconform salaris dat is afgestemd op de functie en de branche waarin hij of zij wordt gedetacheerd. Dit salaris wordt bepaald in overeenstemming met de geldende detachering-cao en de standaarden die gelden in de sector waarin je als werknemer gedetacheerd wordt. 

Wie betaalt loon bij detachering?

Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor het betalen van het loon aan de gedetacheerde werknemer. De opdrachtgever betaalt hiervoor een afgesproken vergoeding aan het detacheringsbureau. Deze vergoeding wordt vaak per maand aan het detacheringsbureau betaald. 

Welke arbeidsvoorwaarden en cao gelden bij detachering?

Bij detacheringsopdrachten gelden de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao waar het detacheringsbureau bij is aangesloten. Veel detacheringsorganisaties zijn aangesloten bij de de NBBU, of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Deze detacheringsorganisaties hanteren dan ook de cao van de NBBU. Je voorwaarden kunnen per detachering verschillen, afhankelijk van de specifieke functie en sector. Je kunt er wel vanuit gaan dat je bij een volgende opdracht vrijwel nooit minder gaat verdienen dan je bij een vorige opdracht deed. 

Wie betaalt btw bij detachering?

Het detacheringsbureau brengt btw in rekening bij de opdrachtgever voor de geleverde diensten, namelijk het detacheren van een werknemer. De opdrachtgever kan deze btw vaak verrekenen met de belastingdienst.

Wie is de werkgever bij detachering?

Het detacheringsbureau is en blijft de formele werkgever van de gedetacheerde werknemer. Dit betekent dat het detacheringsbureau verantwoordelijk is voor de salarisadministratie, arbeidscontracten en andere werkgeversverplichtingen. Ook dit kan een voordeel zijn om als opdrachtgever voor detachering te kiezen. De kosten van detachering wegen vrijwel altijd op tegen de kosten van het zoeken naar extra eigen personeel, het uitbreiden van je eigen salarisadministratie en de loonkosten van hoger geschoold personeel in vaste dienst. 

Is detachering opvolgend werkgeverschap?

Ja, in de meeste gevallen geldt detachering als opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat de periode van detachering meetelt als diensttijd bij het detacheringsbureau. Dat kan van belang zijn bij sommige arbeidsrechten en ontslagbescherming.

Waarom een detacheringsovereenkomst?

Een detacheringsovereenkomst legt de afspraken tussen het detacheringsbureau en de opdrachtgever vast. Het is handig om alle afspraken tussen de detacheerder en de opdrachtgever netjes op papier te zetten. Daarmee voorkom je verwarring over gemaakte afspraken. De werknemer heeft geen detacheringsovereenkomst - de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met de detacheerder, en bij aanvang van iedere opdracht ontvangt de werknemer een opdrachtbevestiging.

Wie stelt een detacheringsovereenkomst op?

Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor het opstellen van de detacheringsovereenkomst. De opdrachtgever moet uiteraard instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Bij goedkeuring van beide partijen, wordt de opgestelde detacheringsovereenkomst door beide partijen getekend.

Detachering en WAB, wat is er veranderd?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft in 2020 een paar wijzigingen gemaakt in de regels rondom detachering. De bedoeling van de WAB is de bescherming van werknemers tegen een te flexibele arbeidsmarkt, waarin ze weinig vaste rechten, maar wel veel plichten hebben. Zo is er dankzij de WAB bijvoorbeeld een maximale duur van 3 jaar vastgesteld voor tijdelijke contracten binnen detachering. Daarnaast heeft de WAB invloed op de transitievergoeding en de ketenregeling, die bepaalt hoe lang opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen worden aangeboden voordat een vast contract moet worden aangeboden. Het is van belang dat zowel detacheringsbureaus als werknemers en opdrachtgevers op de hoogte zijn van deze veranderingen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat is het verschil tussen detachering en payroll?

Detachering en payroll zijn beide flexibele arbeidsvormen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Bij detachering is het detacheringsbureau de formele werkgever. De werknemer wordt tijdelijk uitgeleend aan een opdrachtgever. Bij payroll is het payrollbedrijf ook de formele werkgever; maar het payrollbedrijf komt pas in het spel na werving en selectie. Het payrollbedrijf draagt geen kandidaten aan en schoolt hen ook niet bij. 

In het geval van detachering is er vaak sprake van langere opdrachten en ligt de focus op het vervullen van langere vacatures, terwijl payroll doorgaans wordt gebruikt voor kortere opdrachten of ter ondersteuning van het personeelsbeheer van de opdrachtgever.

Wat is het verschil tussen detachering en uitzenden?

Hoewel detachering en uitzenden vergelijkbaar lijken, zijn er een paar belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van werkgeverschap. 

Bij detachering gaan de werknemer en het detacheringsbureau meteen een stabiele arbeidsovereenkomst aan, met een proeftijd en een opzegtermijn. Je krijgt vaak meteen een jaarcontract. Ook als er geen opdrachten zijn, ben je nog in dienst bij je vaste werkgever: de detacheerder.

Bij een uitzendbureau werk je de eerste anderhalf jaar via een uitzendbeding. Dat betekent dat als er ineens geen werk meer voor je is, je uitzendovereenkomst ook meteen stopt. Het uitzendbureau hoeft je niet door te betalen als er geen werk is. Je hebt bij uitzenden dus veel minder zekerheden als werknemer.

Ook biedt uitzenden een stuk minder zekerheid voor de werkgever: een uitzendkracht mag in principe op ieder moment beslissen om te stoppen met zijn werkzaamheden. 

Detachering wordt dan ook vaak ingezet voor langere projecten, terwijl uitzenden meer geschikt is voor kortdurende opdrachten en piekmomenten in het personeelsbeheer van de opdrachtgever.

Waarom is detacheren duurder dan uitzenden?

Detacheren is relatief gezien duurder dan uitzenden, maar absoluut gezien niet. Bij detachering heeft het detacheringsbureau meer verantwoordelijkheden en kosten, zoals het regelen van langere arbeidscontracten, salarisadministratie, en het bieden van secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast beschikken gedetacheerde werknemers vaak over specifiekere vaardigheden en kwalificaties dan uitzendkrachten. Het detacheringsbureau neemt grote verantwoordelijkheid voor de bijscholing van hun medewerkers. Door het werken met detacheerders vermijd je als organisatie de financiële risico’s die komen kijken bij uitgebreide onboarding of een langdurige slechte match. Want de onboarding en de matching ligt vrijwel helemaal bij de detacheerder. Hierdoor zijn de tarieven van detacheerders hoger, maar ben je op de korte termijn veel minder kwijt.

Wat is het verschil tussen detachering en consultancy?

Detacheren en consultancy zijn beide vormen van tijdelijk werk, maar ze verschillen in de aard van het werk en de rol van de werknemer. Consultancy richt zich meer op het leveren van strategisch advies en oplossingen, terwijl detachering zich richt op het invullen van operationele functies binnen een organisatie. 

Bij detachering wordt de werknemer ingezet bij de opdrachtgever om specifieke taken uit te voeren binnen de kaders van het detacheringsbureau. Bij consultancy daarentegen wordt de werknemer ingehuurd vanwege zijn of haar expertise en advies, meestal op projectbasis.

Detachering via Kayak

Het kwam al voorbij: een echt goed detacheringsbureau biedt opdrachtgevers niet alleen snel goede medewerkers. Een goede detacheerder helpt ook bij het vermijden van de grote financiële risico’s van uitgebreide onboarding of een slechte hire. En als werknemer krijg je bij een goed detacheringsbureau een fijne groep collega’s en uitgebreide ontwikkeling in hard en soft skills. Je voelt je verbonden met je opdrachtgever, maar vooral ook met het detacheringsbureau zelf. Zeker weten dat je goed zit? Ga dan in zee met Kayak. Als innovatief detacheringsbureau in Compliance, ESG, Cyber Risk en Zorg laten we opdrachtgevers en werknemers altijd volop profiteren van de voordelen van detachering boven andere arbeidsovereenkomsten.

Kayak image

Willem Heutink, Recruitment Manager

+31 (0)6 48 06 39 57 Whatsapp w.heutink@wearekayak.com

Meer kennisblogs

Your perfect match

At Kayak, your application doesn't just end up in a stack of resumes on our desk. We look for the perfect match for you, with assignments that match your ambitions. Together we explore what you find important and how you want to develop.

We are happy to tell you more about how we work at Kayak and how we can help you or your organisation.

© 2024 Kayak